Güncel Bilgi Kaynağı…

Dini Bilgiler

Allah’ın “el-Varis” isminin anlamı

Allah’ın “el-Varis” isminin anlamı

 

el-Varis sözü varis olan demektir. Allah’ın el-Varis adı Kur’an’da üç kez topluca zikredilmektedir. Yüce Allah buyuruyor: “Muhakkak ki, Biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar (el-Varisun) yazarız. Şüphesiz sizden önce gelip-gidenleri de biliyoruz, geri kalanları da biliriz. Çünkü Rabbin onları bir yere toplayacaktır. Çünkü O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir “(el-Hicr, 23-25).” Zekeriyya de; Hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu: Okumaya devam et

Allah’ın “El-Hafız” İsminin Anlamı

Allah’ın “El-Hafız” İsminin Anlamı

el-Hafız sözü koruyan, demektir. Yüce Allah’ın el-Hafız adı Kur’an’da üç yerde zikredilmektedir. O: “Şüphesiz benim Rabbim her şeyi muhafaza ediyor” (Hud, 57). “Rabbin her şeyi muhafaza edendir” (Sebe, 21). “Allah’tan başka veliler edinenleri Allah daima kontrol eder” (eş-Şûrâ, 6). Okumaya devam et

Allah’ın “El-Aziz” Ve El-Cebbar İsminin Anlamı

Allah’ın “El-Aziz” Ve El-Cebbar İsminin Anlamı

Yüce Allah’ın el-Aziz adı herkesten izzetli, kuvvetli ve her şeye galip gelen demektir. Yüce Allah’ın el-Aziz ismi Kur’an’da doksan iki defa zikredilmektedir. Allah Teâlâ:

“Çünkü O, üstün ve güçlü olandır (el-Aziz), hikmet sahibidir” (el-Enfâl, 63). Okumaya devam et

Allah’ın “El-Malik” İsminin Anlamı

Allah’ın “El-Malik” İsminin Anlamı

el-Malik sözü mülk sahibi demektir. Mülk sahibi kendi mülküne tam yetki sahibi olan ve onu istediği gibi sarf edendir. Yüce Allah’ın el-Malik adı Kur’an’da beş defa zikredilmektedir. Yüce Allah buyuruyor: “Gerçek hükümdar (el-Malik) olan Allah pek yücedir” (Taha, 114; el-Mü’minûn, 116). Okumaya devam et

Allah’ın “El-Ahad” Ve “El-Vahid” İsimlerinin Anlamı

Allah’ın “El-Ahad” Ve “El-Vahid” İsimlerinin Anlamı

El-Ahad kelimesi tek olan, el-Vahid kelimesi ise sayıca bir olan demektir. Allah’ın el-Ehad ismi Kur’an’da bir defa İhlas suresinde zikredilmektedir. Yüce Allah buyuruyor: “De ki:” O Allah tektir (el-Ahad)! “(İhlas, 1).

Allah’ın el-Vahid ismi ise Kur’an-ı Kerim’de yirmi iki defa zikredilmektedir. Yüce Allah buyuruyor: “Sizin ilahınız tek bir (Vahid) ilahtır. Ondan başka tanrı yoktur, Rahman’dır, Rahim’dir “(el-Bakara, 163). Okumaya devam et

Allah’ın “El-Garib” İsminin Anlamı

 

Allah’ın “El-Garib” İsminin Anlamı

el-garib sözü yakın demektir. Allah’ın el-garib adı Kur’an’da üç defa zikredilmektedir. Yüce Allah buyuruyor:

“Semud kavmine de kardeşleri Salih’i gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim, Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse O’ndan bağışlanma dileyin, sonra O’na tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, cevap verendir “(Hud, 61). Okumaya devam et

Şevval Orucu Nedir Ne Zaman Tutulur

Şevval Orucu Nedir Ne Zaman Tutulur

Ramazan ayından sonra gelen şevval ayında oruç tutmak Resulullah’ın bir sünneti olarak günümüze kadar gelmiştir. Resulullah’ın bu konudaki hadisinde şöyle deniyor:

“Kim oruçla geçirdiği Ramazan ayından sonraki Şevval ayında altı gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur!”

Bir ay boyunca oruca alışmış olan insanlar şevval ayında da altı gün oruç tutmaya büyük ilgi göstermiş, hatta bu orucu tutarken teravih namazlarını da kılmışlardır. Tabii ki, bu ilgi sebepsiz değildir. Resulullah (sav) şevval ayı orucunun bir sene oruç tutmuş gibi sevaba vesile olacağını bildirdiği için Müslümanlar bu aydaki oruca ilgi göstermiş ve Ramazan orucunu tutanlar şevval ayında da altı gün oruç tutmakla “bütün yılı oruçlu geçirmiş olmak” sevabını kaçırmak istememişlerdir Âlimlerimiz 30 gün Ramazan ayında ve 6 gün de şevval ayında oruç tutarak sevap kazanmanın izahını şöyle açıklamışlardır: Okumaya devam et

Oruç Tutmanın Faziletleri

Oruç Tutmanın Faziletleri

Kur’an-ı kerimde orucun farz ve kesin hüküm olarak beyan edildiği ayette buyrulur: “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı ​​ki, (bunun aracılığıyla) takvalı olasınız “(Bakara, 183).

Görüldüğü gibi, Allah Teala orucun felsefesini takva ile kapatır ve asıl orucun insanda takva kalitesini yaratmalı olduğunu vurgulamaktadır. Takva ise imanın esası ve sütunudur. Kur’an-ı kerimde Allah Teala insanları yal¬nız takvaların göre değerlendirdiğini açıkça belirtir: “Allah yanında en değerli olanınız, en takvalı olanınızdır” (Hucurat, 13). İmam Ali (as) takva hakkında şöyle buyurmuştur: “Takvanın zahiri tarafı dünyada insana şeref getirir, batıni tarafı ise ahirette”. Peygamberimiz ve imamlarımız kendi hutbelerini genellikle “Allah’a karşı takvalı olun” cümlesi ile başlıyorlardı. Okumaya devam et

Ramazan Ayında Günahlardan Arınma

Ramazan Ayında Günahlardan Arınma

Emir mü’minin (as) Peygamber (s) sorar: “Ramazan ayının en iyi işi hangisi?”. Buyuruyor: “Takva – Ramazan ayının en iyi zamanıdır. Ramazan ayında en iyi amel günahtan sakınmaktır “. (Tebyan)

Ne yazık ki, insan masum değildir ve her an suç işletmeye kadirdir. Ramazan ayı on bir ayın sultanı ve insan bu ayda kalan on bir ayda yaptığı suçlarından saflaşmağa ve arınmaya çalışır. Bu nedenle, bu kutsal ayda günahtan sakınır. Oruç insanı terbiye eder. İnsan oruç sayesinde diline, gözüne ve kulağına hakim olmayı öğrenir. Günahtan sakınır ve nefsini ıslah eder.

Efendimiz (sav) buyuruyor: “mutsuzluğun nişanesi gözün kuru olması, kalbin sert olması, dünyaya karşı şiddetli hırslı olmak ve günahta ısrar etmektir”. Okumaya devam et

Bu sitedeki yazılar kaynak gösterilmeden kullanılamaz. kadinlarbegendi.com içerisinde yer alan yazılar doktor tavsiyesi değildir. Bilgilendirme amacı ile yazılmış doğal ve kişisel tariflerdir. Herhangi bir durumda doktorunuza başvurmanız gerekir. Bu tarifler her bireyde aynı etkiyi sağlamayabilir. Tariflerin kullanımı kişilerin kendi sorumluluğunda olup bu tariflerin uygulanmasından dolayı oluşabilecek sorunlardan kadinlarbegendi.com ailesi sorumlu değildir. Sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız iletişim sayfamızdan bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır.